سامانه پرداخت سایت بیت سازان
سامانه پرداخت سایت بیت سازان 


 

 

5892-1010-9342-2471 کارت به کارت

 

0020305421508 شماره حساب

بانک سپه

========================================

 

6104337795716172 کارت به کارت

 

5818356323 شماره حساب

بانک ملت

========================================

 

به اسم فردین الله مرادی واریز کنید


 

بعد از پرداخت میتوانید از طریق پل های ارتباطی زیر درخواست خود را پیگیری کنید

ایمیل : FLBEAT.IR@GMAIL.COM

تماس با ما : http://flbeat.ir/contact

تلگرام : TELEGRAM.ME/DJSTRESS